Die Genossen Ahmet und Firat sind unsterblich – an serkeftin, an serkeftin!

Liebe Genossinnen und Genossen, Liebe Freunde und Freundinnen

Der türkische Staat hat die Genossen Ahmet Şoreş und Firat Neval gezielt ermordet. Der türkische Faschismus zielt damit auf zweierlei: Zum einen auf den revolutionären Prozess in Rojava insgesamt, auf dieses revolutionäre Projekt, welches nun seit mehr als zehn Jahren standhält, sich verteidigt und entwickelt. Zum anderen auf die kommunistischen Kräfte in diesem Prozess – wie jene der MLKP – welche seit Beginn daran teilnehmen und ihn entscheidend mitprägen.

Genosse Baran Serhad sprach davon, dass die MLKP eine kommunistische Komponente dieser Revolution ist. So wie Baran 2019 vom türkischen Staat ermordet wurde, so wurden nun, drei Jahre später, Ahmet und Firat gleichermassen gezielt ermordet, weil sie sowohl diese Revolution wie auch die kommunistische Komponente darin verkörpern.

Liebe Genossinnen und Genossen, wir wissen, dass die Feinde des Prozesses in Rojava zahlreich sind. Weil Rojava eine Ausstrahlung auf alle revolutionären Kräfte weltweit hat und so mittelbar wie unmittelbar weltweti Einfluss auf die Kräfteverhältnisse nimmt. Weil Rojava Beispiel dafür ist, dass die kapitalistische, imperialistische und faschistische Barbarei nicht alternativlos ist. Und darum, weil Rojava dieses Beispiel ist, ist es im Fadenkreuz aller Herrschenden, Ausbeutenden und Unterdrückenden – von Ankara über Bern, Berlin, Paris bis nach Washington DC -, die keinerlei Skrupel in ihrem Kampf gegen uns kennen – wir erinnern an das Massaker von Suruc, die Morde in Paris an Sara, Rojbin und Ronahi vor 10 Jahren und an Evîn, Mîr und Abdurrahman vor wenigen Wochen bis zu den Attentaten auf Baran, Ahmet und Firat.

Liebe Freunde und Freundinnen, eure Gefallenen sind unsere Gefallenen, euer Kampf ist unser Kampf. Der Kampf, den wir führen, fusst auf der Einheit revolutionärer Kräfte. Dieses Element der Rojava-Revolution – die Einheit der Kämpfenden, über die einzelnen Tendenzen und Lager hinaus – gilt es immer wieder hervorzuheben und zu verteidigen. Für uns hier in den Metropolen ist diese Einheit, deren Stärke sich in Rojava zeigt, gegenwärtig wie perspektivisch von enormer Bedeutung.

Die Einheit der revolutionären Kräfte macht keinen Halt an nationalstaatlichen Grenzen, sie ist ihrem Wesen nach grenzenlos. Nicht nur, weil im imperialistischen Zeitalter alle Regionen der Welt mannigfaltig miteinander verknüpft sind, sondern auch, weil unser Kampf ein Kampf für die Befreiung aller Unterdrückten und aller Ausgebeuteten aller Länder ist. Auch hierfür ist Rojava und sind Ahmet und Firat herausragende Beispiele des proletarischen Internationalismus.

Die MLKP hat zum Attentat auf die Genossen geschrieben: «Die Fahnen des Kampfes werden nicht sinken, die Gewehrläufe der Freiheit werden nicht schweigen.» Der Kampf geht weiter. Lasst uns den Kampf der Gefallenen fortführen, gerade auch hier im ruhigen Hinterland der Schweiz, gerade auch jetzt angesichts der Geschwindigkeit und Tiefe, mit der sich die kapitalistische Krise hier in Westeuropa zuspitzt. Wir mit euch, ihr mit uns. Şehid namirin!

Die Genossen Ahmet und Firat sind unsterblich – an serkeftin, an serkeftin!

Revolutionärer Aufbau Schweiz & Revolutionäre Jugend Zürich, 15. Januar 2023


Sevgili yoldaşlar, Sevgili dostlar

Türk devleti Ahmet Şoreş ve Fırat Newal yoldaşları bilinçli olarak katletti. Türk faşizmi böylece iki şeyi hedeflemektedir: Bir yandan bir bütün olarak Rojava’daki devrimci süreci, on yılı aşkın bir süredir dimdik ayakta duran, kendini savunan ve gelişen bu devrimci projeyi. Öte yandan ise, bu sürece başından beri katılan ve şekillenmesinde belirleyici bir rol oynayan MLKP gibi komünist güçleri.

Baran Serhad yoldaş MLKP’nin, bu devrimin komünist bir bileşeni olduğundan bahsetmişti. Baran Serhad nasıl 2019 yılında Türk devleti tarafından katledildiyse, üç yıl sonra Ahmet Şoreş ve Firat Newal de hem bu devrimi hem de içindeki komünist bileşeni somutlaştırdıkları için aynı şekilde hedef alındılar.

Sevgili yoldaşlar, Rojava’daki sürecin düşmanlarının çok sayıda olduğunu biliyoruz. Çünkü Rojava’nın dünya çapındaki tüm devrimci güçler üzerinde etkisi var ve dolayısıyla dünya çapındaki güç dengesi üzerinde dolaylı ve doğrudan bir etkiye sahip. Çünkü Rojava kapitalist, emperyalist ve faşist barbarlığın alternatifsiz olmadığının bir örneği. İşte bu yüzden, Rojava böyle bir örnek olduğu için, Ankara’dan Bern’e, Berlin’e, Paris’ten Washington DC’ye kadar bize karşı savaşta vicdan tanımayan tüm egemenlerin, sömürgecilerin ve zalimlerin hedefindedir. Bunu Suruç katliamında, 10 yıl önce Paris’te Sara, Rojbin ve Ronahi’nin ve birkaç hafta önce Evîn, Mîr ve Abdurrahman’ın öldürülmesinde, Baran, Ahmet ve Fırat’ın katledilmesinde hatırlıyoruz.

Sevgili dostlar, sizin şehitleriniz bizim şehitlerimizdir, sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Yürüttüğümüz mücadele devrimci birleşik mücadeleye dayanmaktadır. Rojava devriminin bu özelliği – bireysel eğilimlerin ve kampların ötesinde ki birleşik mücadele – tekrar tekrar vurgulanmalı ve savunulmalıdır. Burada, metropollerde yaşayan bizler için, gücünü Rojava’da gösteren bu birliktelik, hem şu anda hem de ileriye dönük olarak çok büyük önem taşımaktadır.

Devrimci birleşik mücadele ulusal sınırlarla sınırlı değildir, doğası gereği sınırsızdır. Mücadelemiz sadece emperyalist çağda dünyanın tüm bölgeleri birbiriyle çok yönlü olarak bağlantılı olduğundan değil, aynı zamanda tüm ülkelerin ezilenlerinin ve sömürülenlerinin kurtuluşu için verilen bir mücadele olduğu için sınırsızdır. Bunun için de Rojava ve Ahmet Şoreş ile Firat Newal bu açıdan proleterya enternasyonalizminin seçkin örnekleridir.

MLKP yoldaşların katledilmesi üzerine şunları yazmıştı: “ Kavga bayrakları inmeyecek, özgürlük namluları susmayacak.“ Mücadele devam ediyor. Özellikle burada, İsviçre’nin sakin topraklarında, özellikle de şimdi Batı Avrupa’da kapitalist krizin doruğa ulaştığı hız ve derinliği göz önünde bulundurarak, şehitlerin mücadelesini sürdürelim. Biz sizinleyiz, siz de bizimlesiniz. Şehîd namirin!

Ahmet ve Fırat yoldaşlar ölümsüzdür! An Serkeftin, An Serkeftin!

Revolutionärer Aufbau Schweiz & Revolutionäre Jugend Zürich, 15 Ocak 2023